THE NORMS OF THE UPDATED CONSTITUTION AS A GUARANTEE OF RELIABLE PROTECTION OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF THE PROPERTY OWNER

Authors

  • D. Chiniev Acting Professor of the Department of Criminal Procedure of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Law, Associate Professor

Abstract

This scientific article examines issues regarding the norms of the updated Constitution and their relationship with ensuring human rights and freedoms, as well as guaranteeing the protection of property rights. It is indicated what important changes were made to the Constitution of the Republic of Uzbekistan, which of them received the closest attention from the state. The importance of investigating theft through misappropriation or embezzlement as crimes encroaching on the constitutional right of property of citizens is noted. As a result of the structural analysis, the importance of strengthening guarantees of protection and protection of property rights by improving legislation was highlighted. In the context of this work, it is indicated that law enforcement and judicial officials should be guided by the fact that guarantees for the protection of property rights are enshrined as protected by the Constitution, which should be taken into account when investigating criminal cases.

 

References

V.I. Komissarov. Kriminalisticheskaya taktika: istoriya, sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya / V.I.Komissarov. Moskva: Yurlitinform, 2009

Kriminalistika. Uchebnik (uroven' spetsialiteta) / pod redaktsiey A.I.Bastrikina, E.P.Ishchenko, IA.V.Komissarovoy. Moskva. Prospekt, 2020

A.I.Boytsov. Prestupleniya protiv sobstvennosti. SPb, 2002.

B.V.Volzhenkin. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatel'nosti. SPb, 2002

O.Yu. Treshcheva. Munitsipal'naya vlast' v usloviyakh modernizatsii obshchestva i gosudarstva / O.Yu.Treshcheva, E.Yu.Balayan // Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe samoupravlenye. 2020

N.P. Yablokov. Kriminalistika: Uchebnik // 2-e izd., pererab. i dop. –Moskva: Norma, 2008

Kriminalistika. Uchebnik // L.Ya.Drapkin, V.N.Karagodin. –M., TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2008

G.A. Zorin. Kriminalisticheskaya evristika. V 2 t. Grodno, 1994.

R.Kabulov. Ugolovno- pravovoe znachenie form khishcheniia chuzhogo imushchestva. //Mustakillik va Uzbekiston Respublikasida huquqiy demokratik davlatni, jamiyatni shakllantirish muammolari. - T., 1996.

M.A. Abdukhalikov. Nekotorye problemy razvitiia zakonodatel'stva v period stanovleniia rynochnykh otnoshenii. // Oliy va urta maxsus o’quv yurtlarida Prezident I.A. Karimov asarlaridan foidalnishning ilmiy, nazariy va uslubiy asarlari. - T.: TDTU, 1994.

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan “On some issues that have arisen in judicial practice in cases of crimes in the economic sphere” dated April 17, 1998, No. 11

Message from the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. 12/29/2020

Meeting of Sh.M. Mirziyoyev with the heads of the chambers of the Oliy Majlis, political parties, judicial and executive authorities, representatives of the public on April 8, 2023, dedicated to the implementation of the new Constitution

Islomov Z., Abbosxo‘jaev S. Konstitutsiya – huquq ustunligi asosi. –T.: «O‘zbekiston», 2012

Inson huquqlari to‘g‘risida xalqaro bill. –T.: «Adolat», 1992

Downloads

Published

2024-04-08